Generalforsamling D.29/2-2024

Der vil blive afholdt Generalforsamling Torsdag 29/2-2024 Kl 19 i kælderen på Gl Ringstedvej.

Hermed dagsorden for aftenen:

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af beretning (evt. beretning fra udvalg)
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Holbæk Skytteforening
PS. Der er ingen skydning denne aften.